TR   |   EN


Anasayfa Hakkımızda İletişim

Hizmetlerimiz Ürünler Projeler


Sık Sorulan Sorular   

iLight

1 - Kaç çeşit aydınlatma iletişim tipi mevcut? Farkları neler?

 Aydınlatma sektöründe, aydınlatma kontrol cihazlarının birbiriyle haberleşmesini tanımlayan pek çok isim, kod bulunmaktadır. Bazıları sektörün standart terminolojisi iken, bazı tanımlarsa üreticiler tarafından belirlenmektedir.  Aşağıda, bu ikilemi ortadan kaldıracağını umarak,  sektörde kullanılan farklı iletişim şekillerini gruplayamaya çalıştık.
 
A) FLUORESAN BALAST KONTROLÜ
Fluoresan balastların kontrolünde 3 ana aydınlatma haberleşme teknolojisi bulunmaktadır. Bunlardan ikisi aydınlatma endüstrisinin genel standardı iken, üçüncüsü bir üreticiye aittir.
A-1) 1-10V : Fluoresan balastların aydınlatma seviyesinin kontrolünü tanımlayan standarttır. Bu kontrol tipinde; balastlar ; analog 1-10VDC kontrol voltajı (EN60929 standard) tarafından kontrol edilen dim edilebilir bir devreyi kapsamaktadır. Balasta giden ana güç, harici ve ayrı olarak anahtarlanmaktadır.
 
A-2) DSI : Tridonic tarafından üretilmiş dijital balast kontrolüdür. Bu haberleşme standardındaki birincil avantaj; sahip oldukları elektronik güç anahtarı sayesinde DSI balastların  1-10V kontrolünün üzerinde kontrole sahip olabilmeleridir. Çiftli dijital kontrolü sayesinde güç , kontrol mesajının bir parçası olarak on/off olarak ayarlanabilmektedir. Böylece balastlara bağlı güç kaynaklarının ayrıca switch edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
 
A-3) DALI : DALI, Digital Addressable Lighting Interface’in (dijital adreslenebilir aydınlatma arayüzü) kısaltılmış halidir. Bu standart Avrupa’nın önde gelen balast üreticileri tarafından bulunmuştur ve DSI sisteme göre avantajları bulunmaktadır. DALI balastlar, bütünleşik bir kontrol ve sahnelerin ayarlanması için gerekli fonksiyonları sunabilmektedir. Bununla birlikte, DALI sistemlerde her balastın ve her cihazın tek tek programlanması gerekmektedir. Her network max 64 balast veya kontrol cihazı (kontrol paneli, sensör vs.) içerebilir.
 
B) SES GÖRÜNTÜ ENTEGRASYONU
Aşağıda bulunan önerilen standartlar (Recommended Standards “RS”) mesaj ya da haberleşme protokolünü değil,  basitçe kurduğu iletişimin özelliğini tanımlamaktadır. Örneğin; DMX ; DMX olan bir protokolde veriyolu olarak RS485’i kullanır. Birçok üretici RS veriyollarını  ve hex code  veya ASCII karakterlerle yazılmış kendi protokollerini kullanırlar.
B-1) RS232 :  Aralarında max 15 m. mesafe ve düşük data transferleri (20Kbit/saniye) yapan iki cihaz arasındaki iletişimi basit bir şekilde noktadan noktaya sağlayan iletişim tipidir.
 
B-2) RS422 :  Mesafenin 1.200 m.yi ve data oranının 100Kbit/saniye olduğu durumlarda kullanılır. Aynı zamanda bir receivera, bir driver ve transmitterin bağlanabileceği çoklu bağlantı içeren uygulamalar için uygundur.
 
B-3) RS485 :  Data oranı ve mesafe açısından RS422 ile aynıdır ancak RS485 birden fazla cihazın birbiriyle de haberleşmesine imkan tanır. Eğlence mekanlarının aydınlatma kontrolünde tercih edilir.
 
B-4) DMX512 :   Kontrol masaları, Dimmer grupları ,  hareketli ve renkli aydınlatma şovları gibi özellikle eğlence sektöründeki aydınlatma ürünlerinin kontrolünde kullanılan dünyaca kabul edilmiş bir iletişim standardıdır. Standart olarak DMX512, 512 kontrol kanalı ile tek bir networkü ve  750 m.de 250Kbit/saniyede RS485 veriyolunda çalışan bir protokolü ifade eder.
 
B-5) ACN:   Advanced Control Network’un (Gelişmiş Kontrol Ağı) kılsatılmışıdır ve standart bir Ethernet veriyolu üzerinde çalışır. Tasarımı Amerika’da geliştirilmektedir.
 
C) ENTEGRE BUS ve PROTOKOL SİSTEMLERİ
İnşaat sektöründe kullanılan entegre bus ve protokol sistemlerinden biridir. Aşağıda bahsedilen sistemler aynı zamanda aydınlatma sektöründe de kullanılmaktadır. Bu tip sistemlerin tümü “distributed control” (dağıtımlı kontrol sistemi) olarak çalışmaktadır ; yani merkezi bir kontrol sistemi yoktur. Networkteki her cihaz, akıllı bir ağın parçasıdır.  Açık standartlarla çalışmaktadır, dolayısıyla protokole kolayca ulaşılabilir ve üreticinin sisteme uyumlu ürünler üretebilir. 
 
C-1) CAN:   Controller Area Network kısaltılmışıdır. Otomotiv endüstrisinde kullanılmak üzere Robert Bosch GMBH tarafından geliştirilmiştir. Geliştirildiği dönemde bulunan yüksek düşman ortamı göz önüne alınarak geliştirildiğinden, sistem oldukça sağlam ve emniyetlidir. Güvenilirliği ve maliyet verimliliği nedeniyle, günümüzde birçok aydınlatma kontrol üreticisi tarafından kullanılmaktadır.
 
C-2) LonWorks : Echelon’s LonWorks’u de kontrol ağları için geliştirilmiş açık standart platformudur. LonWorks uyumlu farklı ürünlerle birlikte aynı networkte kullanılabilmektedir.  Fabrika ve bina otomasyonunda tercih edilmektedir.
 
C-3) EIB : Genel olarak Avrupa’da bina otomasyonunda kullanılan  European Installation Bus sisteminin kısaltılmışıdır. Insta, farklı tipte EIB kontrol komponentlerini üreten Alman elektrik aksam üreticileri topluluğudur.

2 - iLight - Dokunmatik ekran nedir? Neler yapılabilir ?

 Dokunmatik ekran sayesinde, sahne ayarlama, zamanlama, grafik kontrolleri ve manuel olarak yapılabilecek tüm kontroller kullanımı kolay bir arayüz ile dokunmatik ekrana entegre edilmiştir. Kompleks ve esnek aydınlatma kontrolü olan sistemlerde, LCD dokunmatik ekranın estetik ve keyifli kullanımı, aydınlatma kontrolünü de basit hale getiriyor. Yazılımla kullanıcı isteğine göre güncellenebilen LCD Dokunmatik Ekranların, geleneksel tip kontrol panellerine göre birçok avantajı bulunuyor. Örneğin ; bir otel odasındaki aydınlatma, motorlu jaluziler, havalandırma, TV veya kontrol edilebilir başka cihazların kontrolünü tek dokunmatik ekrandan yapmak ve ekran tasarımını kullanıcı isteğine göre güncelleyebilmek mümkün.
  • Full grafik ekran & “geri çağırma”  fonksiyonu,
  • Tek ekrandan birden fazla kontrol aplikasyonunu kontrol edebilme (aydınlatma, motorlu perde, havalandırma, TV vs)
  • Sayfa ve fonksiyon gizleme sayesinde , aydınlatma tasarımcısının sahneleri önceden ayarlama imkanı,
  • Help sayfası
  • iLight dokunmaktaki ekran direkt olarak iCANnet™ network ile haberleşir. Networkten alınan ve networke gönderilen mesajlar sayesinde kontrol paneli ve sensörleri uzaktan izleme imkânı sağlar.
  • Ekran parlaklığı, kullanılmadığı zamanlarda min seviyeye iner. 

3 - Sahne ayarlamada kullanılabilecek diğer metodlar nelerdir?

 Sahne ayarlamada kullanılabilecek diğer seçenekler ; LCD dokunmatik ekranlar, zaman ayarlayıcılar, PE/PIR modülleri, kablosuz uzaktan kumandalar, uzaktan erişilebilir merkezi PC’ler,  Ses Görüntü ve Ev Kontrol Sistemleri ve Bilgisayarlı Bina Yönetim Sistemleridir.
 
Zamanlayıcılar ve PE/PIR Photo Elektrik/Pasif Infrared üniteleri, sahne seçim sürecinin otomatize edilmesini sağlar. Bu method, haftanın herhangi bir günü veya günün herhangi bir saatinde ayarlanmış sahnenin doğru bir şekilde devreye girmesini sağlar.
 
PE/PIR üniteleri, binaya-odaya veya belli bir bölgeye giriş yapan insana veya ortamın doğal aydınlık düzeyine göre otomatik olarak veya kademeli olarak devreye girer.

4 - Aydınlatma sahnelerini programlamak için hangi ürünleri kullanmak gerekli?

 Aydınlatma sahneleri , kontrol panelleri üzerinden direkt programlanabildiği gibi , iCANsoft™ yüklenmiş bir laptop veya sisteme tanımlaması yapılmış bir uzaktan programlayıcı ile programlanabilir yapılabilir.  Bunların haricinde, iCAN™ ile sahne ayarlama için birbirinden farklı pek çok uygulama mevcuttur.

5 - Sahneleme (sahnelerin ayarlanması) ne demek?

 Genel olarak bakıldığında “sahneleme”, tiyatroda bir oyunun sergilenmesi gibi teatral bir eylem olarak algılanıyor. Aynen tiyatroda olduğu gibi hikâye ilerledikçe, oyunun içindeki sahnelerin yapısı, görünümü ve üzerimizde bıraktığı etki değişmeye başlar.  Aydınlatma, işte bu duyguların değişiminde en büyük rol oynayan değişkenlerden biridir. Aslında, bir oyunun sahnelenme sürecinde dekor, ortamdaki diğer şeyler değişmeden kalabilir ancak üzerimizde bıraktığı etkiyi değiştiren ve dikkatimizi en çok çeken faktörlerden biri aydınlatmadır. Bir tiyatroda aydınlatmanın yaratıcı ve zekice kullanılması, oyunu sahneye koyan direktörün de başarısına katkı sağlayan önemli elementlerden biridir.
 
Mimari uygulamalardaki aydınlatmanın uygulanması da işte aynen böyle bir etkiye sahiptir…

6 - Kullanıcı arayüzü nasıl kullanılır ?

 Pek çok uygulamada, birbiriyle paralel olarak çalışan birden fazla kontrol mekanizması bulunmaktadır. Her buton, aktif duruma geçtiğinde arka bölümünden aydınlatılır ve sahne adını gösterir vaziyette kalır.

7 - Fluoresanlar nasıl dim edilir?

 Fluoresanların dim edilebilmesi, kullanılan dimmable balasta bağlıdır. Teknik olarak bu durum “Yük Uyumu” na bağlıdır. Ampul tipine göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak 4 pin dim edilebilmekte ve bunlar da elektronik balast olmak zorundadır. 
iLight™ ‘ın HF Balast kontrolörleri , EU’daki dimmable balastlarla uyumludur. 1-10V, DSI ve DALI olmak üzere 3 farklı tipteki balast grubuyla çalışır.

8 - Adaptive dimmerların avantajı nelerdir?

 iLight™ transistör ve triyak dimmerlar tarafından kontrol edilen güç dağılımdaki, güç uyum sonunu çözen bir source controller (FET) geliştirmiştir. iLight™ Adaptive Dimmerlarda;
 
  • Hem voltaj hem de akım görüntülenebilir ve bu bilgi, dimmer işlemci parametrelerini kontrol eden CPU’ya aktarılabilir. Bu dinamik kontrol,  geleneksel dimmerlardan elde edilemeyecek önemli ve büyük avantajlardan biridir. 
  • iLight™ Adaptive Source Kontrolörler, rezistif, kapasitif ve indüktif güçlerle çalışmaktadır. Aynı zamanda reaftif yükleri de algılar. Eğer reaktif bir yük  dimmer’a bağlanırsa, kendini tam dolu kapasiteye ayarlayarak, devrenin zarar görmesini önler.  Buna alternatif olarak, kullanıcı tercihine göre ünite “kapalı” konuma da ayarlanabilir.
  • Adaptive Source Kontrolör,  indüktif yük gördüğünde, kendini “leading edge dim modu”na göre ayarlar. Üstelik, source kontrolörünün içindeki  patentli iProtect™  devresi , yükün kapasitesinin çok üstünde gelip-gelmediğini de belirleyebilmektedir. Böyle durumlarda devre kendini hemen kapatır. Ancak,  ampulün demeraj akımının overload’a neden olduğu hallerde , dimmer her yarı periyodda açılmaya çalışacaktır. Bu denemelerin her birinde küçük bir miktar enerji ampule iletilir. Bu enerjinin, ampul filamanını ısıtıcı etkisi vardır. Isı arttıkça, ampuldeki direnç artar, böylece azalan akım filamana geçer. Birkaç evreden sonra,, filamanlar yeterince direnç göstermek için ısınmış olacaktır source kontrolörün içindeki izleme devresi ampullerin aydınlanmasını ve tam olarak kontrol edilmesine olanak tanır.


© 2013 CREALUX E-Konsept